Τηλέφωνο

694 8277 026

Βρισκόμαστε

Νικολάου Πλαστήρα 183-185 Αθήνα, 13562

Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Δείτε ορισμένα έργα μας

 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μισή σε στέγη και μισή σε μεταλλική κατασκευή

 

Ιστοσελίδα9

 

 Μετατροπέας

Ιστοσελίδα6

  

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε μονωμένο δώμα με ειδικά στηρίγματα

 

Ιστοσελίδ11

 

 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε δώμα χωρίς μόνωση

 

Ιιστοσελίδα 10

 

 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε στέγη

 

Ιιστοσελίδα 8

 

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση  σε μεταλλική κατασκευή

 

Ιιστοσελίδα 5

  

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε γήπεδο

 

Ιιστοσελίδα 4

 

 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε δώμα πάνω σε κράσπεδο (χωρίς τρύπημα δώματος)

 

Ιιστοσελίδα 3

 

 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε πάνελ

 

Ιιστοσελίδα 1

 

 Καλέστε μας 6948277026

Δείτε στα παρακάτω link να μάθετε περισσότερα για το net metering

Υπουργική απόφαση για το net metering