Τηλέφωνο

694 8277 026

Βρισκόμαστε

Νικολάου Πλαστήρα 183-185 Αθήνα, 13562

Πιστοποιητικά ΔΕΗ
Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση για την διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου που ίσχυε όταν κατασκευάστηκε, δηλαδή:

 • Κ.Ε.Η.Ε
 • ΕΛΟΤ HD 384 ή
 • ΕΛΟΤ 60364

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ( ΥΔΕ ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

 

Ένας έμπειρος συνεργάτης θα επισκεφτεί τον χώρο σας, θα κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον ηλεκτρικό πίνακα.

 

Έπειτα οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνονται στην ΥΔΕ η οποία αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Στοιχεία Εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό Εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό Πινάκων
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ΚΕΗΕ   ή
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ΕΛΟΤ HD 384 ή
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ΕΛΟΤ 60364
 • Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

Υπάρχουν 2 τρόποι αποστολής

 

1ος τρόπος:

Μέσω της παρακάτω εφαρμογής και με τους δικούς σας κωδικούς TaxisNet  υπογράφεται ψηφιακά την ΥΔΕ του ηλεκτρολόγου.

 

πατήστε εδώ για να υπογράψετε ψηφιακά την ΥΔΕ μέσω gov.gr

 

Έπειτα, πατάτε στην παρακάτω εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ και ανεβάζεται το πιστοποιητικό στο αρχείο της ΔΕΔΔΗΕ.

πατήστε εδώ για να δηλώσετε το πιστοποιητικό του Ηλεκτρολόγου στην ΔΕΔΔΗΕ

 

Μετά από αυτό η διαδικασία κατάθεσης της ΥΔΕ έχει ολοκληρωθεί.

 

2ος τρόπος:

Υπογράφεται σε εμάς μια υπεύθυνη δήλωση και κάνουμε εμείς την κατάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

 

Διάρκεια πιστοποιητικού 3

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά του διαμερίσματος, ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις.

Έως 35 τ.μ. το κόστος κυμαίνεται από 50 € + φπα.

Από 36 τ.μ. έως 55 τ.μ. κυμαίνεται από 70 € + φπα.

Από 56 τ.μ. έως 75 τ.μ. κυμαίνεται από 90 € + φπα.

Από 76 τ.μ. και πάνω αντιστοίχως.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ( ΥΔΕ )

Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου απαιτείται όταν:

 • Ηλεκτροδοτείται το ακίνητο για πρώτη φορά
 • Έχει παρέλθει η ημερομηνία της προηγούμενης υπεύθυνης δήλωσης ΥΔΕ ( επανέλεγχο )
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)

 

 

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η ηλεκτρική παροχή ρεύματος και απαιτείται επαύξηση ρεύματος οι τυποποιημένες παροχές της ΔΕΗ φαίνονται παρακάτω:

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ

 

 

 

Στην παρακάτω εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ μπορείτε να δείτε πότε λήγει το πιστοποιητικό σας

πατήστε εδώ για να δείτε αν έχει λήξει το πιστοποιητικό σας

 

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ

ΕΛΕΓΧΕΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Η ΔΕΔΔΗΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΔΕ

 

Καλέστε μας να λύσουμε κάθε απορία σας