Τηλέφωνο

694 8277 026

Βρισκόμαστε

Νικολάου Πλαστήρα 183-185 Αθήνα, 13562

Ηλεκτρολογικές Βλάβες
Ηλεκτρολογικές Βλάβες

Ηλεκτρολογικές Βλάβες

 

 • Δεν έχει ρεύμα το σπίτι
 • Πέφτει το ρελέ διαρροής
 • Πέφτει η ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα
 • Τρεμοπαίζουν τα φώτα

 

 

6948277026

 

 

 • Μυρίζει ο ηλεκτρικός πίνακας κάτι καμένο

 

322233

 

 

 • Δεν ανάβει ο θερμοσίφωνας ή ο ηλιακός και δεν έχετε ζεστό νερό

 

84

 

 

 

 • Δεν λειτουργεί κάποια ηλεκτρική συσκευή
 • Ο διακόπτης ή η πρίζα βγάζει σπίθες
 • Δεν έχουν γείωση οι πρίζες

 

 

 

Πρίζα

 

 • Έχουν διαρροή τα καλώδια από την υγρασία

 

65

 

 

 • Θέλετε να αντικαταστήσετε τον ηλεκτρολογικό πίνακα

 

63

 

83

 

67

 

69

 

 

 • Έχετε τηλεφωνική βλάβη
 • Δεν έχει σήμα το τηλέφωνό σας
 • Απώλεια τηλεφωνικής γραμμής
 • Ακούτε παράσιτα στη γραμμή

 

55

 

 

 • Θέλετε νέο παροχικό καλώδιο
 • Χρειάζεστε επαύξηση ρεύματος
 • Δεν έχετε γείωση

60

 

 

 

 • Θέλετε να αλλάξετε τις πρίζες και τους διακόπτες

 

62

 

Καλέστε μας ή ζητήστε να σας καλέσουμε

 

6948277026 

032